Tylko dzięki uczciwości i rzetelności możemy wspólnie osiągać długoterminowe cele i zapewnić w naszej firmie współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu. Nasz system informowania o nieprawidłowościach SpeakUp pomaga nam bezpośrednio reagować na niewłaściwe zachowania i naruszenia zasad. SpeakUp jest ważnym elementem dobrego zarządzania przedsiębiorstwem i integralną częścią naszego systemu zarządzania Compliance w całym koncernie Daimler Truck.

Więcej informacji i kanały zgłaszania